En robot som snakker med to elever

AI – Tilbakemelding på en oppgave (GPT4)

Dette er en test for elever som vil ha tilbakemelding på oppgaver de jobber med. I feltene under må du legge inn målene for oppgaven, oppgaveteksten og det du har skrevet. Så trykker du på «Gi meg en tilbakemelding» og da tygger GPT4 på jobben en stund før tilbakemeldingen kommer helt nederst. Du får en oppsummering i tre punkter om hvordan du kan gjøre svaret ditt enda bedre, og så «two stars and a wish» til slutt. VIKTIG – Målene bør være kompetansemål fra læreplanen og ikke stikkord som «rettskriving». Hvis målene er for korte vil GPT4 gi generelle og unyttige tilbakemeldinger som «Passe på at ord er rett stavet».

Og til oss lærere… nei, vi skal ikke bruke denne siden til å gi elever tilbakemeldinger på arbeider de har gjort. En tilbakemelding fra læreren skal være en tilbakemelding fra lærer som har lest teksten selv og underveisvurdert det ut fra alt lærer vet om eleven. Når FEIDE-muren går opp kan det hende at det bare er elever som får tilgang til denne siden.

Kom gjerne med tilbakemeldinger til odinos@randabergskolen.no om den gjør en elendig jobb, og si noe om hva den gjorde som ikke var bra.

Her legger du inn (kompetanse)målene for oppgaven.

Her legger du inn oppgaveteksten.

Her legger du inn svaret ditt på oppgaven.