Et stirrende robotøye

GDPR – Hvorfor er det greit å bruke denne tjenesten?

ki.randabergskolen.no er en tjeneste som ikke bruker eller lagrer noen personopplysninger. Det høres kanskje rart ut med tanke på hva vi leser om KI og personvern i nyhetene. I dette dokumentet skal vi forklare hvordan vi har løst dette i denne tjenesten fra Randabergskolen.

Lærere og elever må logge på via FEIDE for å få tilgang til sidene med praterobotene. Dette er bare en barriere for hindre at andre enn lærere og elever i Randabergskolen skal kunne bruke tjenesten, siden vi må betale etter hvor mye den blir brukt. Det er ingen kobling mellom brukeren som er logget på og det som skrives inn i praterobotene. Nettsiden ai.randabergskolen.no er drevet på en tjener Randaberg kommune eier, og den lagrer ingenting av det en bruker legger inn eller får til svar i praterobotene.

Det er heller ingen kobling mellom en bruker og det som sendes inn til KI-tjenesten. Det eneste KI-tjenesten vet er at teksten som den skal jobbe med kommer fra organisasjonen Randabergskolen. Den vet ingenting om brukeren som har skrevet ledeteksten den skal jobbe med. Det blir ikke overført IP-adresse, brukernavn, informasjonskapsler (cookies) eller noe annet som kan identifisere brukeren som legger inn ledeteksten i prateroboten.

Vanligvis er fritekstfelt knyttet til en identitet, som gjør alt som står i fritekstfeltet til personopplysninger. Dette er ikke tilfelle i denne tjenesten. KI-tjenesten har ingen mulighet til å finne ut hvem som har sendt inn en ledetekst og derfor ingen mulighet til å vurdere om innholdet i ledeteksten er en reell opplysning eller fiksjon, eller knytte det til en bestemt person. Innholdet i ledeteksten er derfor anonymisert.

Den utgaven av KI-tjenesten vi bruker på ai.randabergskolen.no er ikke den som er tilgjengelig for alle på https://chat.openai.com. Vi har en avtale med KI-tjenesten hvor vi bruker det som heter et API (Application Programming Interface). En API lager en kobling mellom tjeneren til Randaberg kommune og KI-tjenesten. Da gjelder andre regler enn for den tjenesten alle kan bruke hos KI-tjenesten.

Vår vurdering er at tjenesten KI i Randabergskolen ikke behandler personopplysninger av følgende årsaker:

  • All behandling av ledetekster/fritekstfelt er helt anonymisert.
  • Det lagres ingen opplysninger om ledetekst, svar eller logger på webtjeneren i Randaberg.
  • Ledetekster inneholder bare ustrukturert informasjon, og ikke personopplysninger, siden det ikke er noen mulighet til å koble dem til bekreftede opplysninger eller identiteter.
  • KI-tjenesten bruker ikke ledetekster til å trene KI-modellene eller forbedre tjenesten de leverer.
  • Azure OpenAI bevarer ledetekster hos seg i opp til 30 dager, med den hensikt og begrunnelse å hindre misbruk av tjenesten. Dette er et legitimt behov for Azure OpenAI og ingen utfordring siden ledetekstene er reelt anonyme og derfor ikke inneholder personopplysninger. Anthropic lagrer ikke ledetekst.
  • Webtjenesten ki.randabergskolen.no til Randabergskolen er foreløpig den tryggeste og minst invasive løsningen for tilgang til språkmodeller med henblikk på personopplysninger, og den er i tillegg godt tilpasset bruk i undervisning.

Om du ønsker å lese en mer utdypende vurdering av tjenesten ki.randabergskolen.no kan du lese denne teksten.