Hvorfor gjør vi dette?

I en stadig mer digitalisert verden er det viktig at vi som jobber i skolen utnytter og tilpasser oss teknologiske fremskritt, for å forbedre mulighetene i læringsarbeidet både for elever og lærere. Kunstig intelligens i form av en stor språkmodell er et verktøy som kan hjelpe både lærere og elever på ulike måter. Her er noen av grunnene til at vi gir lærere og elever i Randabergskolen tilgang til en stor språkmodell.

En ressurs for både elever og lærere

En språkmodell kan være en digital assistent i arbeidet på skolen, både for læreren og eleven. Det er riktig at en språkmodeller kan skrive ting som ikke stemmer med virkeligheten, men den har gode allmennkunnskaper og er tilgjengelig 24/7 som en nyttig ressurs når det er noe du lurer på eller trenger hjelp til. Dessuten er den flink med alt som har med språk å gjøre – og skriver gode modelltekster til hva det skal være.

Et utjevnende verktøy

Det er ikke alle elever som har tilgang til like mye hjelp til skolearbeid hjemme som andre elever. På skolen skjer det også at elever blir sittende for seg selv og vente på hjelp. Dette kan en språkmodell hjelpe til med. Den er ikke det samme som en velutdannet og trygg lærer, men den kan likevel være til god hjelp i mange situasjoner. Elever og lærere kan få språkmodellene til å gi dem tekster som passer til det de trenger dem til.

Bedre tilpasset læring

En språkmodell svarer så godt den kan på spørsmål og oppdrag den får av brukeren, og ut fra hva brukeren sier at denne selv trenger. Dette gir muligheter for elevene til å få svar tilpasset akkurat det de lurer på og med utgangspunkt i hva de forstår. En språkmodell mener ikke noe om spørsmål og tekster er dumme eller ikke, og svarer alltid oppmuntrende og imøtekommende. Den kan også kan raskt forenkle tekster, finne ut hva som er viktig i en lang tekst, oversette til andre språk og forklare tekster på andre måter. Den gir aldersadekvate og situasjonsbestemte tekster ut av andre tekster.

Den hjelper også dyslektikere til å skrive gode tekster uten skrivefeil og med godt språk.

Samarbeid og interaksjon

En språkmodell kan brukes som et samarbeidsverktøy, der elever og lærere kan diskutere ideer og løse problemer sammen med prateroboten. Dette kan gi dypere forståelse av fagstoff og utvikle kritisk tenkning og problemløsningsevner. OpenAI sine språkmodeller er også trent på å være svært gode samtalepartnere, noe elever (og lærere) setter stor pris på når de lurer på noe. De er imøtekommende, hjelpsomme, høflige, synes ikke du er dum og går aldri lei av deg.

Demokrati og medvirkning

Elever (og lærere) får hjelp til å uttrykke meninger og til å fremme disse i aktuelle situasjoner og ulike former. Språkmodellen gir elever råd og hjelp til hvordan de skal få fremmet sine egne meninger og bli hørt på en god måte i ulike situasjoner. Dette kan være alt fra konkrete råd om hvordan du kan bli hørt, hvordan du kan undersøke hva andre mener og til å få skrevet ferdige brev til politikere om det som opptar deg. Språkmodellen kan hjelpe elever og lærere til å bli hørt og forstått.

Interesse, engasjement og motivasjon

En språkmodell kan også fungere som en kilde til inspirasjon og engasjement for elever og lærere. Ved å utforske ulike måter å bruke teknologien på, kan de oppdage nye måter å lære, undervise og samarbeide på. Mange elever gir tilbakemelding om at en enkel forklaring fra KI-en kan være starten på interesse for et fagtema de ellers ikke hadde brydd seg om.

Tilpasning til den digitale verden

Når vi tilbyr ulike varianter av språkmodellen til lærere og elever gir vi dem mulighet til å bli kjent med og utnytte ny teknologi på en trygg og kontrollert måte. Dette forbereder dem på en hverdag der kunnskap om digitale verktøy og evnen til å forstå ny teknologi er viktig.

Tidsbesparelse for lærere

En språkmodell kan lette arbeidsbyrden for lærere ved å hjelpe dem med administrative oppgaver, egen korrekturlesning, underveisvurdering (men ikke slik du kanskje tror) og å forberede undervisningsmateriell/lage modelltekster. Dette gir lærere mer tid til å fokusere på elevenes individuelle behov og læring.

En trygg måte å bruke KI på

Det er et vell av ulike KI-tjenester tilgjengelig på Internett, og de fleste tjenester er bak både pålogging og betaling. Lærere og elever har behov for tilgang til en KI hvor de slipper å betale for tilgangen, verken med penger eller opplysninger. De har rett til å være anonyme. Dette har vi ordnet gjennom denne løsningen som er satt opp for Randabergskolen.


Og til slutt, KI i Randabergskolen er mer enn bare en praterobot-kopi av ChatGPT. Det er et didaktisk prosjekt som prøver å ta på alvor at didaktiseringen av ny teknologi bør skje innenfra. Jeg liker, kanskje ikke overraskende, at det er vi i skolen som finner ut hvordan ulike artefakter kan didaktiseres til bruk i skolen. Det være seg KI, dataspill, film, bøker, musikk, mobiltelefoner, lærebøker osv.

Det handler om å prøve ut hvordan denne teknologien best kan bli en jevn og hverdagslig del av undervisningen, på en måte som gir elever enda bedre muligheter til å bli lykkelige og vellykkede mennesker.

Derfor har vi også lagt til rette for at alle kan kopiere akkurat det vi har gjort, og at det er så enkelt å gjøre at både enkeltpersoner, lærere, skoler og kommuner kan gjøre det selv – uten å være avhengige av at noen andre må si ja. Lenken til alt dette finner du oppe til høyre på nettsiden. Du er herved utfordret!

Skulle du ha noen spørsmål om det vi holder på med her, så sender du av gårde en epost til Odin Nøsen (odinos@randabergskolen.no), rådgiver for skole hos kommunaldirektør for oppvekst i Randaberg kommune.