Håndhilsen

KI – Øve på forhandlinger

Forhandlinger kan være vanskelige. Her øver du med en AI, som også gir deg tilbakemeldinger på hvordan det går.

AI Engine: Chatbot ‘forhandleren’ not found. If you meant to set an ID for your custom chatbot, please use ‘custom_id’ instead of ‘id’.