En glassball med tegn

På hvilken måte er ChatGPT intelligent?

Den 30. november 2022 gjorde firmaet OpenAI prateroboten ChatGPT gratis tilgjengelig på nett. Du kunne registrere deg på chat.openai.com og så hadde du til full tilgang til den mest avanserte prateroboten som var tilgjengelig på markedet. ChatGPT ble den raskest voksende tjenesten noensinne på Internett og den vokser stadig.

Det første de fleste tenker etter et par forsøk med ChatGPT er «Den skriver jo like godt som meg på en god dag, og mye raskere!». Etter å ha arbeidet mer med ChatGPT endres det til «Jeg skriver bedre, men det er greit å ha som utgangspunkt.», og så til «Her står det helt feil ting om det jeg spurte om.» Så hvordan kan ChatGPT både skrive så bra og smart, og samtidig så feil om verden? Spurt på en annen måte – på hvilken måte er ChatGPT intelligent?

Under finner du tre videoer som tar for seg ulike sider av hvordan en språkmodell fungerer.

Hva er kunstig intelligens?

Hvordan virker en språkmodell?

Skadepotensiale eller nytteverdi?