Tips til elever

En KI i form av en praterobot kan være en god ressurs for elever i grunnskolen, som akkurat deg! Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke prateroboter i skolearbeidet ditt.

Hjelpe til med lekser

Du kan bruke prateroboten til hjelpe deg med lekser. Den kan svare på spørsmål, komme med forklaringer eller gi deg råd i alle fagene du har.

Ledetekst:
Kan du forklare karbonkretsløpet? Og så kan du følge opp med: Lag en enklere forklaring som barn forstår. Bruk eksempler.
Hva er demokrati?
Hva er forskjellen mellom en novelle og en roman?

Hjelp med ord og uttrykk

Prateroboten kan hjelpe deg med ord du ikke forstår, øve på staving av ord og forbedre ordforrådet ditt ved å gi deg definisjoner, synonymer og eksempler på hvordan du bruker ordene i setninger.

Ledetekst:
Hva betyr ordet utdødd? Kan du bruke det i en setning?
Hva er ordet for når vi later som om ting er levende?
Synonymer til å springe.

Leseforståelse

Du kan snakke med prateroboter for å diskutere innholdet i en historie eller tekst du har lest. Da kan du forstå teksten bedre og også huske innholdet bedre. Hvis det ikke er en kjent historie eller tekst må du kanskje gi prateroboten teksten den skal diskutere med deg.

Ledetekst:
Hvorfor gikk Nora i skuespillet «Et dukkehjem»? Du kan følge opp dersom du synes den skriver litt lite: Skriv mer om dette. Spør gjerne om karakterer i fortellingen, hva de ønsker og hvordan det går med dem – og hvorfor.
Hvordan kan jeg analysere hovedtemaene i romanen «Sult» av Knut Hamsun?
Hva er hovedmotivet i Marvel-filmen «Black Panther»?
Du skal late som om du er Gandalf fra romanen «Ringenes Herre» og du skal på spørsmålene jeg stiller deg. Du kan begynne med å presentere deg selv.
Jeg vil gjerne snakke om denne teksten med deg. Tekst: [lim inn teksten din her]

Skrivestøtte

Prateroboten kan hjelpe deg med å planlegge og organisere ideer og struktur i tekst du skal skrive. Den kan gi deg tilbakemelding på grammatikk, tegnsetting og innholdet i det du har skrevet.

Ledetekst:
Jeg skal skrive en nyhetssak om en ny butikk som åpner i Randaberg. Hva bør jeg ha med i saken?

Jeg skal skrive en filmanmeldelse. Kan du gi med noen stikkord om hva jeg bør ha med?
Kan du gi med en skriveramme for en filmanmeldelse?
Kan du gi meg et kort eksempel ut fra skriverammen?
Skriv det som en sammenhengende tekst uten overskrifter.

Jeg skal søke en sommerjobb. Hva bør jeg ha med i søknaden?

Får jeg frem poenget mitt på en god måte i denne teksten? Tekst: [Lim inn teksten]

Matematikk

Du kan få hjelp med enkle matematikkproblemer, øve på ulike regnemåter eller få forklaringer på uttrykk i matematikken. Prateroboter er ikke god til å løse matteoppgaver, men den er veldig flink til å forklare deg hvordan du kan løse dem.

Ledetekst:
Kan du forklare hvordan jeg løser en likning?
Kan du lage en sang om vinkelsummen i en trekant? (Se om du synes sangen ble bra eller ikke…)
Hva er pi? Hvis forklaringen er for vanskelig kan du skrive: Forklar for en 5-åring hva pi er. Prøv deg frem med ulike aldre.

Prateroboten er ikke superflink til å løse matteoppgaver, så du må ikke stole på svarene den gir! Du kan få den til å bli flinkere ved å vise den et riktig eksempel først. Da skjønner prateroboten bedre hvordan den skal løse en annen oppgave du gir den. Dette er en nokså avansert måte å bruke prateroboter på.

Naturfag

Prateroboter kan gi deg informasjon og forklaringer om ulike vitenskapelige emner, og hjelpe deg med å forstå verden rundt deg.

Ledetekst:
Hvordan dannes skyer?
Kan du forklare begrepene potensiell og kinetisk energi? Gi noen eksempler.
Hvilke dyr lever i Norge og hvorfor akkurat disse?
Hva er en edderkopp?
Hvordan fungerer fotosyntese, og hvorfor er det viktig for planter og økosystemer?

Samfunnsfag

Prateroboten er trent på tekst fra Wikipedia, så den kan en god del om både samfunnsfag, geografi og historie.

Ledetekst:
Gi meg viktige faktaopplysninger om landet Brasil.
Kan du forklare forskjellen mellom vær og klima?
Hvordan dannes fjorder, og hvorfor er de vanlige i Norge?

Du kan lære om historiske hendelser, personer og kulturer ved å stille spørsmål til prateroboten eller delta i samtaler med den om ulike emner.

Ledetekst:
Kan du fortelle meg om den første månelandingen?
Nå skal du late som om du er Martin Luther King Jr. og begynne med å fortelle meg om hva du har gjort?

Du kan få vite mer om tradisjoner og kulturer i ulike land.

Ledetekst:
Hvilke tradisjoner og verdier er viktige i indisk kultur?
Hvilke utfordringer oppstår når folk fra ulike kulturer skal snakke sammen?
Hvilke kulturelle forskjeller er det mellom Norge og Danmark?

Det er også mulig å spørre om styresett og politikk i ulike land.

Ledetekst:
Kan du forklare forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet?
Hva er inflasjon og hvorfor er det dumt?
Hva er høyesterett?

KRLE

Prateroboten vil prøve å svare så godt den kan og være redelig mot alle religioner. Du kan spørre om historien, tradisjonene, høytider, læren, bygninger og hellige skrifter til ulike religioner og livssyn. Det er også mulig å diskutere ulike etiske dilemmaer og teorier med prateroboten.

Ledetekst:
Gi en kort beskrivelse av jødedommen for elever i barneskolen.
Hvem var grunnleggeren av buddhismen, og hva er de grunnleggende læresetningene i denne religionen?
Kan du forklare hvordan jødedom, kristendom og islam er relatert til hverandre?
Hva er forskjellen mellom Det gamle testamentet og Det nye testamentet i Bibelen?
Kan du forklare hva som skjer under ramadan og hvorfor denne måneden er så viktig for muslimer?
Du skal vurdere følgende situasjon ut fra pliktetikk, konsekvensetikk og dydsetikk. En mor stjeler et brød for å gi det til sitt sultne barn.

Fremmedspråk og oversettelse

Du kan øve på samtaleferdigheter på et fremmedspråk, lære nye fraser eller forbedre grammatikken din ved å samarbeide med prateroboten på det aktuelle språket.

Ledetekst:
Hvordan sier jeg ‘Hei, hvordan har du det?’ på spansk?
Vi skal ha en samtale på enkel tysk om det å handle i en matbutikk i Tyskland. Du skal være en ansatt i butikken og du begynner med å spørre «Hva kan jeg hjelpe deg med?».
Hva er forskjellen mellom «have» og «has» i engelsk grammatikk?
Oversett følgende tekst fra norsk til ukrainsk. Tekst: [Lim inn tekst]
Hva er demokrati? Svar på mandarin.

Jeg synes denne teksten var vanskelig å forstå. Kan du forklare meg hva teksten handler om? Tekst: [Lim inn tekst]

Demokrati og medborgerskap

Prateroboten kan hjelpe deg med å bli hørt, både på skolen og i samfunnet. Skriv inn hva du er misfornøyd med og vil endre, så vil prateroboten hjelpe med med hva du må gjøre for å få det til.

Ledetekst i rekkefølge:
Vi trenger lengre matfriminutt på skolen. Vi rekker ikke å spise opp maten vår. Hva skal vi gjøre?
Jeg skal skrive et brev til skolen om at vi trenger et lengre matfriminutt. Hva må jeg huske på?
Kan du lage et eksempelbrev til meg?

Emosjonell støtte

Prateroboter kan være et trygt sted hvor du kan uttrykke tanker og følelser. Praterobotene her på KI i Randabergskolen er helt anonyme, så ingen kan vite hvem som har snakket med dem om hva. Ingenting blir lagret. Den kan hjelpe deg med å øve på empati, aktiv lytting og kommunikasjonsferdigheter. Husk at en praterobot ikke kan erstatte læreren din eller helsesykepleier på skolen, men den kan gi deg litt hjelp på veien hvis det er noe du synes er dumt eller vanskelig.

Ledetekst:
Jeg er nervøs for den kommende prøven. Har du noen råd for å hjelpe meg med å holde meg rolig?
Jeg kranglet med bestevennen min i dag og vi er sure på hverandre. Jeg synes det er dumt og vil bli venn igjen, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det.

Studieteknikk

Prateroboter kan gi tips og strategier for effektive studievaner, tidsstyring og organisering, og hjelpe elevene med å bli mer effektive lærende. Det er også nyttig å spørre prateroboten direkte om et konkret arbeid du skal gjøre.

Ledetekst:
Kan du gi meg noen tips for å holde fokus mens jeg gjør lekser?
Hvordan kan jeg planlegge skolearbeidet for en uke framover?
Jeg må ha lest en bok på 300 sider i løpet av uken, og jeg må huske det som står i den. Hvordan skal jeg få til dette?

Problemløsning og kritisk tenkning

Ved å samhandle med prateroboter om komplekse eller abstrakte emner, kan du utvikle evner til problemløsning og kritisk tenkning, ettersom prateroboten kan gi deg ulike perspektiver, argumenter og løsninger.

Ledetekst:
Hvordan kan vi redusere plastavfallet i lokalsamfunnet vårt?

Spill og morro

Elevene kan engasjere seg med prateroboter i pedagogiske spill eller quizer som fremmer læring på en lekende og interaktiv måte.

Ledetekst:
Kan du lage en morsom quiz med 5 spørsmål om solsystemet?